Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita tuona aikana Savon sammutinhuollossa tehdyissä painelaitteiden tarkastuksissa. Säiliöt on tarkastettava uudelleen.

Lisätiedot Tukesin sivuilta.